โต๊ะเก้าอี้นักเรียน,อะไหล่โต๊ะเก้าอี้นักเรียน,โต๊ะโรงอาหาร,ครุุภัณฑ์ราชการ,เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน,ตู้เหล็ก มอก.,โต๊ะพับ,โต๊ะพับหน้าขาว,บานพับโต๊ะพับ,โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มอก.,โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเอสี่,โต๊ะโรงอาหารหน้าไม้เต็ง,โต๊ะอาหารหน้าไมม้ระแนง,หน้าโต๊ะนักเรียน,กล่องใต้โต๊ะนักเรียน,พื้นนั่งและพนักพิงเก้าอี้นักเรียน,เก้าอี้สำนักงาน,เก้าอี้ผู้บริหาร,เก้าอี้หัวกลม,เก้าอี้ห้องวิทยยาศาสตร์,โต๊ะอาหารขาไขว้,โต๊ะอาหารขาเขาวาย,โต๊ะอาหารขาเจ,โต๊ะอาหารขาดัดโค้ง,บริษัท เอสเอส เฟอร์นิเจอร์ 999 จำกัด,โต๊ะม้านั่งสนาม,
รอสักครู่..
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน มอก.
SS1-1 โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน มอก.ระดับอนุบาล
ขนาดโต๊ะ 60*40*54 ซม.
ชนาดเก้าอี้ 34*28*30 ซม.พื้นถึงพนักพิง 58 ซม.
โต๊ะนักเรียน มอก.เลขที่ 1494-2541
เก้าอี้นักเรียน มอก.เลขที่ 1495-2541
SS1-2 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มอก.ระดับประถม
SS1-3 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มอกระดับมมัธยม
ตะกร้า