โต๊ะเก้าอี้นักเรียน,อะไหล่โต๊ะเก้าอี้นักเรียน,โต๊ะโรงอาหาร,ครุุภัณฑ์ราชการ,เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน,ตู้เหล็ก มอก.,โต๊ะพับ,โต๊ะพับหน้าขาว,บานพับโต๊ะพับ,โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มอก.,โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเอสี่,โต๊ะโรงอาหารหน้าไม้เต็ง,โต๊ะอาหารหน้าไมม้ระแนง,หน้าโต๊ะนักเรียน,กล่องใต้โต๊ะนักเรียน,พื้นนั่งและพนักพิงเก้าอี้นักเรียน,เก้าอี้สำนักงาน,เก้าอี้ผู้บริหาร,เก้าอี้หัวกลม,เก้าอี้ห้องวิทยยาศาสตร์,โต๊ะอาหารขาไขว้,โต๊ะอาหารขาเขาวาย,โต๊ะอาหารขาเจ,โต๊ะอาหารขาดัดโค้ง,บริษัท เอสเอส เฟอร์นิเจอร์ 999 จำกัด,โต๊ะม้านั่งสนาม,
รอสักครู่..
โต๊ะโรงอาหาร
SS-2-1-1 โต๊ะอาหารขาตัวเจ
ขนาดโต๊ะ 70*180*75 ซม.
ขนาดม้านั่ง 30*180*45 ซม.
โครงขาโต๊ะทำจากเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว.พ่นสีขาว
SS-2-1-2 โต๊ะอาหารขาตัวเจ หน้าไม้โฟเมก้าขาว
ขนาดโต๊ะ 75*180*75 ซม.
ขนาดม้านั่ง 30*180*45 ซม.
หน้าโต๊ะและม้านั่ง ทำจากโฟเมก้าขาว
SS-2-1-3 โต๊ะอาหารขาตัวไอ
ขนาดโต๊ะ 60*230*75 ซม.
ขนาดม้านั่ง 30*230*45 ซม.
หน้าโต๊ะทำจากไม้เต็ง
SS-2-1-4 โต๊ะอาหารขาตาย หน้าไม้เต็ง
ขนาดโต๊ะ 75*180*75 ซม.
ขนาดม้านั่ง 30*180*45 ซม.
ตะกร้า